BTJ-häftet recenserar Nästa år i Jerusalem

”Framställningen är tematiskt disponerad. Den närmar sig långsamt och eftertänksamt konflikten mellan Israel och Palestina. Jonsson väjer inte för att lyfta fram det israeliska samhällets inneboende paradoxer. Han tar upp frågor som i den allmänna debatten ofta inte diskuteras öppet. Framställningen är objektiv och prövande, som om syftet är att förstå och förklara snarare än […]