BTJ-häftet recenserar Att skada sitt barn

”Att skada sitt barn innehåller en rad fallbeskrivningar, fördjupning av diagnosen Münchhausens syndrom by proxy samt faktarutor utöver en omfattande litteraturlista. De mer än 400 sidorna beskriver utomordentligt väl problematiken på ett djuplodande sätt ur flera aspekter. Texten är överskådlig och flankeras av en mycket pedagogisk disposition. Boken bidrar till att öka kunskapen om den […]