BTJ-häftet recenserar En värld utan änglar

”Detta är en skrämmande framtidsvision med skrupellösa nazister, svårt utsatta bybor men också hjältemodiga och självuppoffrande huvudpersoner.” Eva Lundgren, BTJ-häftet nr 10, 2022 Läs mer om Emanuel Andersson