BTJ-häftet recenserar Där ljus och mörker möts

”Matilda åker på språkresa till Italien, men plötsligt får familjen besked om att hon är intagen på psykiatrisk klinik i Bologna. […] Läkningsprocessen och kontakten med sjukhuset, medicinering och avbrott i denna, allt får vi del av. Boken är inte en dokumentär skildring utan en roman, men mycket är beskrivet med mycket djup och känsla. […]