BTJ-häftet recenserar Men så kommer det en dag…

”[S]amlingen är så pass gripande och allvarlig, att den är värd alla läsare som den kan få. Varje människas vilja att förstå och komma vidare, att försonas och helas måste respekteras: här är det poesin, ofta kallad det omöjligas konst, som möjliggjort detta. Helhetsbetyg: 4.” – Michael Economou, BTJ-häftet nr 5, 2022. Läs mer om […]