BTJ-häftet recenserar Stadda i upplösning

”Salam Karams roman är en utlämnande och deprimerande skildring av ett fanatiskt samhälle, där den politiska ledningens, medias och skolans uppmaning till barnen är att de bör sträva efter att bli martyrer, döda hjältar, som kommer direkt till himlen. […] Genom olika berättares ögon får läsaren en bild av hur verkligheten för de här människorna […]