BTJ recenserar Mosaikmästaren

Olof Wik, läkare och deltidsmusiker, tar oss med på en ödesmättad, fascinerande resa under kejsarparet Justinianus I:s och Theodoras regenttid i bysantinska Östrom 527–568 med Konstantinopel som huvudstad. Den fiktive mosaikmästaren Cyrus berättar i dagboksform detaljerat och med stor inlevelse om sitt händelserika liv som persisk krigsfånge skonad till livet tack vare sin hantverkstalang, vilken utvecklas inom mosaik, en konst som för honom till byggnationen av Hagia Sofia 532–537.
Helhetsbetyg: 5 av 5.

– Tor Flensmarck, BTJ-häftet nr 19, 2020.