Mariestadstidningen recenserar Bakom dörrar av järn…

”Titeln är talande och många av dikterna är mörka och dystra. Men det finns aven skildringar om nyskapande, strimmor av ljus och en växande kraft. Intrycket blir ändå ljust och hoppfullt och Kerstins dikter kan säkert vara ett bra stöd för personer som är i samma situation. ’Envisheten segrar’ är en kort men kraftfullt sammanfattande mening som avslutar en av dikterna. ”

Läs hela recensionen i Mariestadstidningen, 24 juli 2022

Läs mer om Kerstin Malmberg