BTJ-häftet recenserar Himmel och jord är skilda åt

”Hon är lätt att påverka och har svårt för att formulera sig. Hennes man når inte fram till henne, hon når inte fram till sig själv. Men en förändring sker sakta, steg för steg. Veronica bryter upp från både familj och äktenskap. Himmel och jord är skilda åt är en långsam, detaljerad och melankolisk skildring […]