BTJ-häftet recenserar Klimathotets labyrint

”I Klimathotets labyrint förmedlar Christer Ackerman kunskaper om klimatfrågan och uppmanar till kritisk granskning av förekommande källmaterial inom ämnesområdet. […] Prognoser för klimatet beskrivs för Sverige och världen där det tydligt framgår att vissa världsdelar drabbas hårdare, vilket kan innebära en folkvandring till drägligare klimat. Vidare beskrivs hur klimatförändringarna i kombination med snabb befolkningstillväxt kommer […]