Erik Löfvendahl recenserar I skuggan av framtidens yttersta

”Varje del av romanen – som spänner över drygt hundra år – inleds med prosalyriska betraktelser om sådant som kommer att inträffa både för de olika huvudpersonerna och för världen i stort. Det är vackert skrivna små kantater. De efterföljande texterna skildrar olika gestalter i berättelsen (för den som har svårt att hålla reda på […]