BTJ-häftet recenserar Kyssparadoxen

”Det visar sig att de har hamnat i en tidsförskjutning och att de bildat en länk mellan två tidsepoker. Det är oklart hur åtta år kan anses vara en tidsepok, men tillsammans skapar de en tidsparadox där vad de gör i framtiden kan ställa till det för dåtiden på ett sätt de aldrig hade kunnat […]