Läkartidningen intervjuar Johanna Sand

”Varför skriver du poesi? – Jag har alltid uppskattat att läsa poesi. Jag fick »Min nya skattkammare« när jag var sju och en poesibok när jag konfirmerades – man kan säga att jag är uppvuxen med språk och poesi. Just rim och vers har jag alltid gillat, detta med att man med vackra konstruktioner får […]