BTJ-häftet recenserar En dotters kamp

”Ingenting i innehållet är umbärligt, allt känns mycket relevant för att ge en trovärdig bild av hur det kan vara för ett barn att leva i en missbruksmiljö. Bokens tema är aktuellt och ytterst angeläget. Den inger hopp till alla som har erfarenhet av en liknande uppväxt. Förtjänstfullt ges även hänvisningar dit den som är […]