BTJ-häftet recenserar Månborgen

”Här kan vi möta ’stadens pulserande neonljus’. Språket pendlar mellan undflyende reflektioner och mera högstämt romantiska beskrivningar som gränsar till symbolismens tanke om att fånga tingens själ: ’Inför österns gyllene / skrud förbinds / hjärtats blodroser i / det bitterbleka’, kan det exempelvis heta. Ibland känns samlingen litet krävande och tyngd av snårig lärdom, inte […]