Läkartidningen recenserar Längs drömstigen

”Sten-Magnus Aquilonius har fortsatt att arbeta länge och kan jämföra sjukvården nu och då. Det är intressant att läsa hur kort steget verkar ha varit mellan forskning och klinik. Hur administratörerna inte styrde och budgeten var i balans. Men det reaktionära undviks framgångsrikt. Budskapet är inte att allt var bättre förr. Tvärtom har ju författaren […]