fbpx

 

Har du skrivit något du vill ge ut?

 

Skicka manus till: manus@ekstromgaray.se

Övriga ärenden och frågor: info@ekstromgaray.seVänligen observera


–  Vi tar endast emot originalmanus skrivna på svenska (översättningar går förstås bra).
–  Vi läser endast hela manus, skicka alltså inte bara ett synopsis.
–  Vi tar inte emot manus i pappersform, endast via mail som pdf eller word-dokument. 
–  Vi ansvarar ej för manus i pappersformat som vi inte har beställt, och kan inte skicka dessa i retur.

När du skickar ett manus till oss, vill vi be dig att döpa filen med ditt namn och manustitel, enligt följande mall:
“auguststrindberg-rödarummet.doc”, detta för att underlätta vår hantering då vi får in väldigt många manus.