fbpx

 

Manus:
manus@ekstromgaray.se

Övriga ärenden och frågor:
info@ekstromgaray.seVänligen observera


• Vi tar endast emot originalmanus skrivna på svenska (översättningar går förstås bra).
• Vi läser endast hela manus, skicka alltså inte bara ett synopsis.
• Vi tar inte emot manus i pappersform, endast via mail som pdf eller word-dokument. 
• Vi ansvarar ej för manus i pappersformat som vi inte har beställt, och kan inte skicka dessa i retur.

När du skickar ett manus till oss, vill vi be dig att döpa filen med ditt namn och manustitel, enligt följande mall:
”auguststrindberg-rödarummet.doc”
– detta för att underlätta vår hantering då vi får in väldigt många manus.