Manushjälpen

Vi har en bred och djup språklig kompetens. Vi erbjuder korrekturläsning, språkgranskning och ingående omarbetningar av olika texter. Vi finslipar och (spök)skriver om det efterfrågas. Låt oss hjälpa dig med stavning, tonalitet och tilltal.

Behöver du hjälp att realisera ett skrivprojekt? Bär du på en historia som du vill förmedla i bokform? Vi hjälper författare, kreatörer och företag att formulera sin idé, och att hitta rätt tilltal. Vi hjälper dig att berätta din historia.

Våra lektörstjänster

Med våra lektörstjänster blir din berättelse starkare. Du får ärlig, positiv och konstruktiv kritik som förhoppningsvis lyfter både dig och din text.

Låt oss hjälpa dig språkligt och innehållsmässigt med din bok!

Stort utlåtande

Ett komplett utlåtande på 5 – 7 sidor, inklusive kommentarer i manus. Lektören analyserar manusets styrkor och utvecklingsmöjligheter. Det blir en genomgång av handling, dramaturgi, språkbehandling, perspektiv, logik, karaktärer och dialoger, med förslag på handlingsplan för fortsatt arbete.

Litet utlåtande

En analys på 2 – 4 sidor, utan manuskommentarer. Utlåtandet innehåller en bedömning av handling, dramaturgi, språkbehandling, manusets styrkor och ett förslag på handlingsplan, omfattande 2 – 3 punkter, för fortsatt arbete.

Första-kapitel-analys

Fokus på om berättelsen är stark nog för att väcka intresse redan från början. Du får en analys på 2 – 4 sidor och kommentarer löpande i manus. Öppningsscen, berättarröst, intresseväckande karaktärer och formulering av konflikt är bland annat vad lektören undersöker.

Lektörsläsning av bilderboksmanus

Ett utlåtande på 5 – 10 sidor och även kommentarer löpande i text. Lektören analyserar karaktärer, dramaturgi, dialog, hur texten lämpar sig för högläsning, anpassning för målgrupp samt manusets styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Lektörsläsning av diktmanus

En analys på 5 sidor, inklusive löpande kommentarer i manus. Utlåtandet innehåller en bedömning av tempo/struktur, tonalitet, abstraktionsnivå, diktbokens helhet och beståndsdelar samt ett förslag på handlingsplan, omfattande 2-3 punkter, för fortsatt arbete.

Skrivcoaching

Detta är en tjänst som är till för dig som har en bokidé men som inte har kommit igång med skrivandet. Kanske vill du utveckla en idé eller så vill du kanske ha guidning och stöd i skrivprocessen? Skrivcoachen hjälper dig att komma till egna insikter som för skrivandet framåt.

Våra språkgranskningstjänster

Korrektur:

Vid korrekturläsning kontrolleras stavning, böjning, avstavning, kommatering, meningsbyggnad och syftningsfel.

Språkgranskning:

Texten korrekturläses men granskas också för att anpassas till mottagarna. Resonemang och formuleringar kontrolleras, texten görs mer effektiv och begriplig.

Omarbetning:

En djupgående bearbetning av texten. Förutom korrekturläsning och granskning av resonemang och formuleringar analyseras textens struktur, disposition och form. Det kan till exempel innebära en ny styckesindelning och tillägg av vägledande under­rubriker, detta för att lyfta fram textens budskap, så att den kommunicerar det den ska.

Kontakta oss

  Låt oss jobba ihop!
  Hör av dig till oss och beskriv vad du behöver hjälp med så tar vi ett möte och ser hur vi kan vara till tjänst.
  egmedia@ekstromgaray.se
  Ekström & Garay
  Sankt Petri Kyrkogata 15
  222 21 LUND