Märke

Karin Fahl Wader & Nina Martvall Klarin

Saknad, åldrande och förlust är återkommande teman i Nina Martvall Klarins och Karin Fahl Waders samling av haikudikter. Från mänskliga krumsprång till vilan och stillheten i naturen – och tillbaka igen, medan årstiderna följer varandra.

All den energin
som gick åt att ta på sig
nyårsansiktet